Co zrobić, jeżeli kurier uszkodził Twoją paczkę

Dodano: Sunday, 26 January 2014 o 16:49  
Osoba korzystająca z usług firm kurierskich również ma swoje prawa. Roszczenia wobec kuriera należy w takich sytuacjach rozpatrywać w oparciu o przepisy z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (dalej PP), postanowienia umowy łączącej strony oraz postanowienia stosowane właściwie przez wszystkich przewoźników, które są integralną częścią wspomnianej umowy – ogólne warunki świadczenia usług. Zdecydowanie warto znać wymienione akty prawne, gdyż często sama umowa lub zlecenie przekazu, jest zbyt ogólnym dokumentem, aby udowodnić winę firmy kurierskiej.
 
Z jednej strony, na podstawie art. 65 ust. 1 PP przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, jednak ust. 2 tego artykułu informuję, że jest tak tylko w przypadku, gdy opóźnienia lub uszkodzenia przesyłki nie powstały z winy nadawcy lub odbiorcy lub wskutek sił wyższych. 

Przewozy kurierskie i ich odpowiedzialność

Przewoźnik najczęściej odpowiada tylko za rzeczywiste straty. Przepisy zawarte w wymienionych aktach prawnych wyłączają jego odpowiedzialność za utracone korzyści. Takie ograniczenia wysokości odszkodowania nie mają jednak zastosowania, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika. W takiej sytuacji odszkodowanie może objąć zarówno stratę rzeczywistą, jak i też utracone korzyści, bez ograniczeń kwotowych. 
 
Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wykazanie takiego rażącego niedbalstwa ze strony przewoźnika, jest w rzeczywistości bardzo trudne. Nie mamy jak bowiem zdobyć informacji o tym, w jaki sposób kurier zajmował się naszą przesyłką, przed jej dostarczeniem w nasze ręce. Mimo to warto pamiętać, że jako klienci usług kurierskich, również mamy swoje prawa i jeżeli sytuacja tego wymaga, warto z nich korzystać. 
 
Komentarzy (0)
Dodaj swoją opinię
Ocena