Wyszukiwarka kodów pocztowych

Wyszukiwarka kodów pocztowych pozwala na znalezienie kodów pocztowych wszystkich miejscowości w Polsce. Wypełnij pola formularza i znajdź poszukiwany kod pocztowy.
 
Wyszukiwarka kodów pocztowych
 
Korzystanie z wyszukiwarki
 
Aby znaleźć dany kod pocztowy należy wprowadzić dane w górnym formularzu.
 1. Wybierz województwo,w jakim znajduje się szukany kod. Jest to istotne, ponieważ nazwy miejscowości w Polsce mogą się powtarzać.
 2. Wpisz nazwę miejscowości, dla której szukasz kodu.
 3. Wpisz nazwę ulicy. Nie podawaj numeru domu, ani mieszkania, ponieważ system wyszukuje jedynie po nazwach ulic.
 4. Po kliknięciu „Szukaj” otrzymasz listę kodów przypisanych do podanej ulicy. W ostatnim wierszu każdego wyniku podane będą numery domów, dla których dany kod pocztowy obowiązuje.
Możesz również sprawdzić jaki adres odpowiada danemu kodowi pocztowemu. W tym celu wpisz kod w dolnym formularzu i kliknij „Szukaj”.
Jeżeli szukasz kodu pocztowego małej miejscowości, możesz podać nazwę większej, gdzie znajduje się poczta, pod którą podlega dany adres.
Nasza wyszukiwarka zawiera zawsze aktualną bazę kodów pocztowych.
 
Kody pocztowe w Polsce
 
W Polsce kody pocztowe (inaczej Pocztowe Numery Adresowe) mają format dd-ddd, gdzie d oznacza jedną cyfrę. Kod pocztowy w adresie umieszcza się po lewej stronie nazwy miejscowości, w której znajduje się odpowiedni pocztowy urząd oddawczy. Każdy kod przypisany jest do danego urzędu pocztowego albo do poszczególnych ulic i domów w dużych miastach (tzw. Miastach wydzielonych).
 
Znaczenie cyfr w kodzie
Pierwsza cyfra kodu pocztowego określa okręg kodowy. Poszczególne cyfry oznaczają następujące okręgi:
 • 0 – okręg warszawski
 • 1 – okręg olsztyński
 • 2 – okręg lubelski
 • 3 – okręg krakowski
 • 4 – okręg katowicki
 • 5 – okręg wrocławski
 • 6 – okręg poznański
 • 7 – okręg szczeciński
 • 8 – okręg gdański
 • 9 – okręg łódzki
 
Druga cyfra oznacza strefę kodową, czyli część okręgu, którym jest określony obszar położony wzdłuż linii komunikacyjnych lub miasto wojewódzkie. Dla największych miast przydzielono kilka cyfr strefowych:
 • 00 – 04 Warszawa M
 • 50 – 54 Wrocław M
 • 90 – 94 Łódź M
 • 30 – 31 Kraków M
 • 60 – 61 Poznań M
 • 70 – 71 Szczecin M
 • 10 – Olsztyn M
 • 15 – Białystok M
 • 20 – Lublin M
 • 25 – Kielce M
 • 26 – Radom M
 • 35 – Rzeszów M
 • 40 – Katowice M
 • 45 – Opole M
 • 65 – Zielona Góra M
 • 75 – Koszalin M
 • 80 – Gdańsk M
 • 81 – Gdynia M (Sopot)
 • 85 – Bydgoszcz M
Trzecia cyfra to sektor kodowy, czyli obszar podległy rozdzielni sektorowej lub umowna część miasta (w przypadku dużych miast). Obecnie nie istnieją już urzędy sektorowe, jednak dotychczasowy podział kodów pocztowych pozostał.
 
Czwarta i piąta cyfra wskazują placówkę pocztową i jej obszar działania, a w dużych miastach – jednostkę doręczeniową.