UPS przeprowadziło badania w branży medycznej

Dodano: Tuesday, 04 September 2012 o 12:00  
Firma UPS przeprowadziła niedawno badanie, w którym wzięli udział dyrektorzy firm z branży medycznej ze Stanów Zjednoczonych, Wschodniej Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej. Przeprowadzono wywiady z około 375 dyrektorami odpowiedzialnymi za łańcuchy dostaw i logistykę w ich firmach.
 

Ogólnoświatowe badanie

Biorący udział w badaniu byli pytani o to, jakie inwestycje planują w najbliższym czasie. Wśród odpowiedzi najczęściej pojawiały się inwestycje w nowe technologie oraz ekspansja na nowe rynki zagraniczne. Kraje, w których tendencje do międzynarodowej ekspansji są największe to Chiny, Stany Zjednoczone, Brazylia i Indie. Ankietowani deklarowali, że chcą podjąć te działania w ciągu 3-5 lat. Jeśli chodzi o kwestie logistyczne, to 57% badanych wskazało, że kluczowym problemem w zarządzaniu łańcuchami dostaw jest bezpieczeństwo produktów, natomiast 47% dyrektorów wskazało na uszkodzenia i psucie się produktów.
 

Przeszkody na drodze do rozwoju

Jednak przeprowadzanie inwestycji nie jest proste w obecnych czasach. W USA nadal aż 53% przedsiębiorstw odczuwa skutki spowolnienia gospodarczego. W innych regionach jest niewiele lepiej. Średnia globalna wynosi 41%. Zarządzający muszą brać pod uwagę również inne negatywnie wpływające na branżę czynniki: coraz więcej regulacji prawnych, reformy służby zdrowia, ochrona własności intelektualnej oraz wzrost konkrecji na rynku. Największą przeszkodą w ekspansji na rynki zagraniczne są według badanych regulacje prawne poszczególnych państw, do których firmy muszą się dostosować. Ta bariera została wskazana przez 46% badanych. 
 
Tak złożone warunki funkcjonowania firm z branży medycznej wymagają wypracowania globalnej elastyczności i stworzenia efektywnego łańcucha dostaw. Największym wyzwaniem jest tu według badanych zapewnienie zgodności z wszelkimi regulacjami. Na ten aspekt wskazywało 65% zarządzających. Aż 60% badanych wymieniło również kwestie konieczności cięcia kosztów łańcuchów dostaw, a tylko w 41% firmach udaje się to osiągnąć. Ważną kwestią jest też bezpieczeństwo produktów. W krajach rozwijających się ten aspekt to jeden z największych problemów związanych z logistyką firm medycznych.
  

Plany na przyszłość

Badane firmy miały również zamiar inwestować w nowe technologie. Najwięcej, bo aż 77% kierowników planuje wdrożyć w ciągu 3-5 lat systemy zarządzania zamówieniami. 65% chce uruchomić możliwość zamawiania towarów przez Internet. Oprócz nowych technologii firmy z branży medycznej zainteresowane są również zwiększaniem wykorzystania alternatywnych kanałów dystrybucji oraz zacieśnianiem współpracy lub jej nawiązaniem z zewnętrznymi operatorami logistycznymi.

Jak widać w branży medycznej istnieje dużo miejsca dla usług świadczonych przez profesjonalne firmy kurierskie. Mimo kilku przeciwności branża się rozwija, a firmy potrzebują nowych rozwiązań logistycznych.
Komentarzy (0)
Dodaj swoją opinię
Ocena