Nagroda Fair Play dla Siódemki

Dodano:  

"Od wielu lat priorytetem dla Siódemki jest satysfakcja klientów, dlatego koncentrujemy się na wdrażaniu nowych rozwiązań, mających na celu poprawienie terminowości i skuteczności dostaw. Dbamy również o to, aby każdy z naszych kontrahentów był traktowany podmiotowo, kładziemy szczególny nacisk na jak najlepszą obsługę klienta, także poprzez zapewnienie dobrego serwisu posprzedażowego." –podkreśla Magdalena Dwulit, PR Manager, Siódemka SA.

Spółka aktywnie angażuje się we wsparcie otoczenia społecznego, w którym funkcjonuje, wykorzystując swoje główne atuty wynikające z prowadzonej działalności. Siódemka wspiera takie organizacje jak Bank Żywności SOS, Fundacja Hospicyjna, czy Amnesty International.

W ramach odpowiedzialności za ochronę środowiska, wszystkich odbiorców przesyłek Siódemka zachęca do recyklingu firmowych opakowań, które opracowane zostały z myślą o ich ponownym przetworzeniu. Ponadto firma realizuje inwestycje, takie jak sukcesywne wymienianie własnego taboru samochodowego na pojazdy z homologacją EURO-4, oraz stawia wysokie wymagania podwykonawcom w tym zakresie.

Idea programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" ma wieloletnią tradycję. Program powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1997 r. przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie: PARP), na projekty dotyczące promocji kultury przedsiębiorczości w Polsce. Projekt pt. "Etyka i kultura przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach" złożony przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajową Izbę Gospodarczą wygrał i był finansowany przez Unię Europejską. W efekcie prac Instytutu w latach 1997-1999 powstało opracowanie pt. "Zasady etycznej odpowiedzialności biznesu" zawierające m.in. studia przypadków ilustrujące trudne z etycznego punktu widzenia sytuacje, z jakimi spotykają się w trakcie swojej pracy przedsiębiorcy, został opracowany kodeks etyki oraz powstał program "Przedsiębiorstwo Fair Play". Jego pierwsza edycja została przeprowadzona w 1998 r. i była skierowana do MSP, od drugiej edycji zrealizowanej w 1999 r. program "Przedsiębiorstwo Fair Play" przyjął formułę otwartą dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od liczby pracujących.
 

Celem programu jest:

  • promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi;
  • wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych;
  • poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą;
  • zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.

Cele programu wpisują się w normy i wymagania określone w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Komentarzy (0)
Dodaj swoją opinię
Ocena